piece1W piątek, 5 października br., w Urzędzie Miejskim, w czasie konferencji prasowej Burmistrz Robert Czapla potwierdził gotowość do wprowadzenia w życie nowego programu pomocowego, dzięki któremu mieszkańcy będą mogli otrzymać dotację na wymianę przestarzałych pieców grzewczych na nowe piece proekologiczne. W tej sprawie burmistrz Robert Czapla przygotował projekt uchwały, który trafi pod obrady najbliższej rady miejskiej. Nad projektem związanym z dotacją na wymianę pieców, burmistrz wraz z zespołem pracowników urzędu miejskiego pracowali od kwietnia br. Co ważne, projekt ten jest niezależny od rządowego programu, zatem wszelką pomoc i informację będzie można uzyskać bezpośrednio w nowogardzkim urzędzie. Dotacje na zakup pieców zostaną sfinansowane z budżetu Gminy Nowogard. Zaproponowany przez burmistrza program wymaga jeszcze zgody rady miejskiej. - Projekt uchwały dotyczący dotacji dla  mieszkańców, chcemy wprowadzić pod obrady sesji zaraz po wyborach – mówi burmistrz Robert Czapla. – Program ten jest niezależny od rządowego programu „Czyste Powietrze”. Nasz program gminny stwarza wszystkim mieszkańcom posiadającym stare piece, możliwość ich wymiany na nowe, jest to również kolejny krok realizowany przez Gminę, na rzecz ochrony środowiska.

Kto będzie mógł się starać o dotację?

O dotację starać się mogą osoby fizyczne i prawne będące właścicielami, współwłaścicielami domów jednorodzinnych, wielorodzinnych lub lokali mieszkalnych oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe.

Co podlega dotacji?

Dotacji podlega zakup kotła gazowego na olej opałowy, kotła na biomasę lub paliwo stałe, co najmniej 5 klasy lub pieca zasilanego prądem elektrycznym. Dofinansowanie można będzie uzyskać również na elementy związane z nowym systemem ogrzewania (np. rury, grzejniki, pompy, zawory).

Wielkość dotacji

Wielkość dotacji: do 50% brutto zakupu nowego kotła i elementów z nim związanych, nie więcej niż 3 tys. dla budynków jednorodzinnych oraz lokali mieszkalnych, oraz 5 tys. dla budynków wielorodzinnych posiadających wspólną kotłownię.

Jak będzie wyglądała procedura?

1. Osoba zainteresowana wymianą pieca węglowego wypełni przygotowany formularz wnioskuo dofinansowanie. 2. Pracownicy urzędu przeprowadzą wizję lokalną w budynku lub lokalu wskazanym we wniosku.3. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie, wnioskodawca będzie mógł rozpocząć modernizację systemu ogrzewania. 4. Po zakończeniu prac, wnioskodawca złoży wniosek o rozliczenie dotacji wraz z dowodami zakupu nowego systemu ogrzewania. 5. Pracownicy urzędu sprawdzą zgodność wykonania z umową. 6.  Wypłata dotacji wpłynie na konto wskazane we wniosku.

Szczegółowych informacji na temat programu i warunków otrzymania dotacji udzieli Magdalena Bednarek z Wydziału Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Nowogardzie (tel. 91 39 26 239). (bs, fot.: bs/nws)