PRESS GLASS - pierwszy INWESTOR w nowogardzkiej strefie!!!

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z zaawansowania prac na strefie ekonomicznej w Nowogardzie. Na strefie buduje się pierwsza ściągnięta przeze burmistrza Roberta Czaplę do Nowogardu fabryka - firma Press Glass. Firma już prowadzi rekrutację, a docelowo da zatrudnienie 330 osobom.

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie lipiec

Zapraszamy do galerii zdjęć z lipca

PRESS GLASS - strefa w Nowogardzie maj

Zapraszamy do galerii zdjęć z maja

IMG 8104W dniach od 23 do 30 września br., w Pune (Indie), delegacja Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan, w tym mieszkaniec naszego miasta – Cezary Komisarz, wzięła udział w obradach Międzynarodowej Federacji Wolnych Kościołów Ewangelicznych.

Delegaci z ponad 30 krajów spotkali się na konferencji poświęconej tematowi: „Wolni i Zjednoczeni”. W ostatnim dniu dokonano wyboru Prezydenta i Sekretarza Federacji oraz członków Komisji Wykonawczej, Misyjnej i Teologicznej. Przez kolejne 4 lata w Komisji Wykonawczej (Zarząd IFFEC) Europę Wschodnią reprezentował będzie, po raz pierwszy delegat z Polski, prezbiter Cezary Komisarz, mieszkaniec Nowogardu oraz pastor miejscowego zboru KECh „Górna Izba”. To duże wyróżnienie również i dla naszego miasta. Gratulujemy oraz trzymamy kciuki (ps)