images/2018/10/12_DEN/
W czwartek, 11 października br. w nowogardzkiej restauracji Okrąglak, jak co roku, na zaproszenie Burmistrza Nowogardu Roberta Czapli, spotkali się nauczyciele oraz dyrektorzy szkół i przedszkoli z terenu Gminy Nowogard. Po powitaniu i życzeniach owocnej i satysfakcjonującej pracy, które złożył Burmistrz Robert Czapla zgromadzonemu gronu nauczycielskiemu, rozpoczęto część oficjalną, w której wzięli udział również Sekretarz Gminy Ryszard Bulowski, kierownik Zespołu Administracji Szkół i Przedszkoli Marta Wilczańska oraz Barbara Sroka z Referatu Edukacji. Wyróżniającym się nauczycielom, za ich zawodowe dokonania zreferowane przez Barbarę Srokę, komisja przyznała nagrody. Za pracę dydaktyczną na rzecz uczniów oraz doskonalenie zawodowe, na podstawie decyzji komisji w składzie: Ryszard Bulowski – przewodniczący komisji, Barbara Sroka – członek komisji, Stanisława Jakubczak – przedstawiciel ZNP oraz Anna Kowalczyk-Krzywania – przedstawiciel NSZZ "Solidarność", nagrodę burmistrza otrzymało 12 nauczycieli, w tym ośmiu z nowogardzkich szkół oraz 11 dyrektorów szkół i 3 dyrektorów przedszkoli z terenu Gminy Nowogard. Najwięcej, bo aż 5 wyróżnień otrzymali nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowogardzie.

Po części oficjalnej, Burmistrz Robert Czapla zaprosił wszystkich przedstawicieli oświaty z Gminy Nowogard na spektakl koszalińskiego Bałtyckiego Teatru Dramatycznego pt. Mayday. W przerwie spektaklu na świętujących swój dzień niemal 260 obecnych i emerytowanych przedstawicieli oświaty, czekał poczęstunek. Ponad dwugodzinne przedstawienie, pośród salw śmiechu rozlegających się w sali Nowogardzkiego Domu Kultury, nagrodzone zostało gromkimi brawami.

Zbliżający się Dzień Edukacji Narodowej, ustanowiony pierwotnie jako święto edukacji i szkolnictwa wyższego, obchodzony jest pod nazwą Dnia Nauczyciela jako święto wszystkich pracowników oświaty. Na upamiętnienie rocznicy powstania Komisji Edukacji Narodowej , która została utworzona w dniu 14 października 1773 roku, Dzień Nauczyciela świętowany jest 14 października w instytucjach związanych z oświatą, jest też okazją do nagradzania wyróżniających się nauczycieli i dyrektorów placówek edukacyjnych.(bs. fot.bs/nws)