wielkanoc 2017

Czermnica2 2018

W obecności sołtysa, mieszkańców i pracowników urzędu miejskiego burmistrz Robert Czapla podpisał przetarg na roboty budowlane polegające na przebudowie dwóch odcinków drogi gminnej w miejscowości Czermnica. Będzie to inwestycja, na którą mieszkańcy czekali od lat. Teraz pozostaje tylko czekać na oferty od firm zainteresowanych wykonaniem prac. Możliwość składania ofert przedsiębiorcy mają do 31 października do godziny 9:00. Podczas wybierania wykonawcy wpływ na podpisanie umowy będą miały trzy kryteria: cena, termin wykonania zadania oraz okres gwarancji.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie dwóch odcinków drogi gminnej na działkach 44 i 63 w miejscowości Czermnica. W ramach inwestycji przebudowie podlegać będzie jezdnia (wraz z poboczami) i skrzyżowanie z drogą powiatową nr 4160Z. Ponadto przewiduje się budowę zjazdów do posesji. Całość inwestycji zlokalizowana zostanie na działkach nr 44, 63, 40, 80/2 w obrębie Czermnica, gmina Nowogard. JEZDNIA I SKRZYŻOWANIE Długość przebudowywanego odcinka nr 1 wyniesie ok. 290,00 m, natomiast odcinka nr 2 ok. 140,00m. Całkowita długość przebudowywanej drogi gminnej wyniesie ok. 430,00 m. W ramach inwestycji przewiduje się także przebudowę istniejącego skrzyżowania z drogą powiatową nr 4160Z relacji Błotno-Nowogard (dz. 40 i 80/2). oraz połączenie drogi gminnej z drogą powiatową, Całkowita powierzchnia przebudowywanych jezdni wyniesie ok. 1911 m2 (w tym ok 80 m2 na terenie drogi powiatowej)

http://bip.nowogard.pl/zamowienia/pokaz/455.dhtml