V sesja2W środę, 19 czerwca br., odbędzie się ostatnia przed wakacjami sesja Rady Miejskiej w Nowogardzie. Radni w czasie tej sesji pochylą się nad „Raportem o stanie Gminy Nowogard za rok 2018”, który jest swoistym spojrzeniem na aktualną, wewnętrzną i zewnętrzną sytuację gminy. I będą głosować nad wotum zaufania dla burmistrza.

Najważniejszym punktem tej jednak sesji będzie głosowanie nad sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2018 oraz nad udzieleniem absolutorium Burmistrzowi Nowogardu za realizację budżetu. Tak naprawdę to tylko formalność, bo tego absolutorium burmistrzowi Robertowi Czapli udzielili już sami mieszkańcy, którzy wybrali go ponownie na swego burmistrza i to po raz trzeci.

Radni będą też głosować nad zabezpieczeniem 75 tys zł w budżecie gminy (z rezerwy celowej), na zadanie „Zdrowe powietrze w Nowogardzie. Jest to kwota, która ma pokryć dotychczas złożone i rozpatrywane przez komisję wnioski o wymianę piecy centralnego ogrzewania.

Zachęcamy do śledzenie online transmisji z sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie na youtobe. (ps)