2019/06/19_Wyszomierz
18 czerwca br., burmistrz Robert Czapla podpisał z wykonawcą, nowogardzką firmą ZPUH DEMGRAD S.C., umowę na budowę świetlicy w Wyszomierzu. Koszt inwestycji to 793.777,51 zł. W sumie gmina zmuszona była ogłosić aż 4 postępowania przetargowe, na które wpłynęło łącznie 12 ofert. Tylko jednak z tych ofert, złożona przez nowogardzką firmę, nie przewyższała zabezpieczonej kwoty w budżecie gminy.

Na etapie konstruowania przez burmistrza Roberta Czaplę i skarbnika budżetu na rok 2019, radni z klubu SLD zaproponowali, aby zwiększyć dotychczasową kwotę o kolejne tysiące zł. Tak się też stało. To umożliwiło podpisanie wspomnianej umowy.

Warto też wspomnieć, że Gmina staraniem burmistrza Roberta Czapli pozyskała na ten cel dofinansowanie ze środków unijnych.

Jest to najważniejsza inwestycja w sołectwie Wyszomierz, na którą czekają mieszkańcy.

- Chciałbym serdecznie podziękować panu burmistrzowi za podpisanie dziś umowy – powiedział sołtys Wyszomierza Andrzej Kania. - Mieszkańcy niecierpliwie czekali na tę inwestycję. (ps)