Rata za alkohol do 30 września 2019r.

UWAGA ! PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Urząd Miejski w Nowogardzie przypomina wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o konieczności wniesienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2019 r. III raty opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń. Niedokonanie opłat w ustawowym terminie i w należytej wysokości skutkować będzie naliczeniem dodatkowej opłaty w wys. 30%.

Od ponad ośmiu lat, na polecenie Burmistrza Roberta Czapli, trwa systematyczne porządkowanie naszej gminy. Prace wykonywane są przez osoby osadzone w nowogardzkim Zakładzie Karnym, stażystów Urzędu Miejskiego, pracowników interwencyjnych z Urzędu Pracy. W ostatnim czasie wykonano:

konserwacja siedzisk pod murami
konserwacja siedzisk pod murami

 

 

 

 

oczyszczanie jeziora
oczyszczanie jeziora
pl Ofiar Katynia - porządki
pl Ofiar Katynia - porządki
poszerzanie alejek przez oczyszczenioe krawedzi
poszerzanie alejek przez oczyszczanie krawedzi
zielence nad jeziorem podcinanie gałęzi drzew
zielence nad jeziorem, podcinanie gałęzi drzew
ZSO - remont klas lekcyjnych
ZSO - remont klas lekcyjnych